לילך עתני עורכת דין ונוטריון

Lilac O'thnay Advocate & Notary

דרך מנחם בגין 150 תל אביב טל. 03-6091011

מקרקעין - חוזים מסחריים - יפוי כח מתמשך

אני והחברה או האם כדאי להקים חברה?

כל יזם או בעל עסק נתקל בשלב כלשהו, פעמים רבות בשלב מוקדם למדי בחיי העסק, לעיתים כבר בשלב הקמתו, בשאלה האם להתאגד, להקים חברה בע"מ ולנהל את העסק באמצעותה, או לקיים את עסקו כאדם פרטי.

השיקולים הבולטים בהחלטה להתאגד נחלקים למס' קטגוריות, חלקן משפטיות או עסקיות והאחרות רגשיות או שיווקיות:

אישיות משפטית נפרדת – הפרדת העסק מהיזם הפרטי

ניהול עסק באמצעות חברה מקים מסך התאגדות, המפריד בין עסקי החברה התחייבויותיה וחובותיה (כמו גם נכסיה) לבין רכושו ועיסוקיו האחרים של בעל המניות בחברה. הקמת עסק טומנת בחובה, לצד הסיכויים לשגשוג ולהצלחה, גם סיכונים כלכליים. החברה היא אישיות משפטית נפרדת מזו של בעלי מניותיה. פעילות במסגרת חברה מקטינה את הסיכונים הכלכליים הישירים של בעל המניות, שכן אחריותו לחובות החברה עולה כדי הון המניות שבידו, כלומר מינימאלית. גם אם יהיו לחברה עצמה חובות, ניתן יהיה להפרע אך ורק מנכסי החברה, בעוד שנכסיו הפרטיים של בעל המניות לא יפגעו. חשוב לזכור שהפרדה זו כמעט איננה קיימת בעסק קטן, בוודאי בראשית הדרך, שכן אז נדרש בעל המניות ברוב המקרים לתת ערבות אישית להתחייבויות החברה. ערבות אישית כזו תאפשר לנושים לדרוש מבעל המניות את פרעון חובות החברה ותצמצם את ההגנה על נכסיו. זאת ועוד, בעסק קטן, בו בעל המניות העיקרי (או היחיד) הינו גם מנהלה של החברה כלומר מי שאחראי בפועל לביצועיה, הסיכון של הרמת מסך ההתאגדות וראיית בעל המניות כמי שאחראי באופן אישי להתחיבויותיה גובר.

שיקולי מס  

נהוג לחשוב שאדם המרוויח מעל סכום מסויים מומלץ לו להקים חברה לצורך ניהול עסקיו, שכן באופן זה יקטנו עלויות המיסוי של העסק. אמירה זו איננה מדוייקת. בעסק שעיקר רווחיו נמשכים לצרכיו הפרטיים של בעל המניות הטבות המס יהיו מינוריות, אם בכלל. במצב כזה עלויות ניהול העסק כחברה עלולות להפוך את המהלך לבלתי כדאי. רק עסק שבו חלק מהרווחים נצברים יהנה מהטבות משמעותיות יותר. על מנת להגיע למסקנה בדבר הכדאיות הכלכלית בניהול העסק באמצעות חברה רצוי מאוד לקבל חוות דעת של רו"ח, האמון על הבטי המס של העסק. במקרה הנכון הקמת חברה כאמור עשויה לחסוך לעסק כספים רבים, אותם היה נדרש לשלם לרשות המסים.

דרישות של גופים ממשלתיים 

קרנות או מענקים, הניתנים ע"י גופים ממשלתיים (כגון המדען הראשי של משרדים שונים) מאפשרים פניות של אנשים פרטיים או שותפויות, אך מתנים, פעמים רבות, את קבלת המענק בהתאגדותו של הזוכה ובהקמת חברה.

מיצוב ותדמית

עסק המנוהל באמצעות חברה בע"מ נחשב "רציני" יותר, מבוסס יותר ונחשק יותר בעיני משקיעים ולקוחות פוטנציאליים. עניין זה עשוי להיות חשוב לצורך בניית התכנית השיווקית של העסק ותדמיתו.

כדאי לזכור, כי ניתן להתאגד כחברה בכל שלב של חיי העסק.

גם אם כדאי להקים חברה, לא מומלץ להסתפק ב"חברת מדף", אלא כדאי להקים חברה אשר תקנונה מתאים באופן ספציפי לעסק המבוקש ומותאם באופן מיטבי לצרכי החברה ובעלי המניות. לצורך כך כדאי לערוך תקנון מפורט ולתת במסגרתו את הדעת לנושאים שונים אשר עשויים להתקיים במהלך ניהול החברה, כגון מכירת מניות, אופן ניהול החברה, דרכי קבלת החלטות ומנגנוני פתרון סכסוכים, מנגנוני שימור אינטרסים למייסדים, מקרי פטירה או אי כושר, מקרי חדלות פרעון ועוד. אם החברה מוקמת ע"י יותר מאדם אחד כדאי להקדים ולהתקשר בהסכם בין מייסדי החברה שיסדיר את מערכת היחסים ביניהם, אופן פעולתם ותפקידו של כל אחד מהם בחברה.

עו"ד לילך עתני הינה בעלת נסיון בעריכת הסכמי מייסדים, ניסוח תקנונים מותאמים ורישום חברות במשרדי רשם החברות.

מוזמנים לפנות אלינו במייל באמצעות טופס זה:

שתפו: