לילך עתני עורכת דין ונוטריון

Lilac O'thnay Advocate & Notary

דרך מנחם בגין 150 תל אביב טל. 03-6091011

מקרקעין - חוזים מסחריים - יפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

רבים מאיתנו חוששים מפני העתיד לבוא ובעיקר מפני מצב בו לא נוכל עוד לתפקד כפי שאנחנו רגילים – מבחינה פיזית או מבחינה מנטאלית. החשש מתעצם כאשר תלויים בנו אנשים נוספים – למשל ילדים קטינים או הורים מתבגרים, אך גם לגבינו אנו עולות תהיות. כולנו רוצים להשפיע על מהלך חיינו גם אם בהמשך לא נהייה לגמרי מסוגלים להחליט ולבצע.

את הדאגה לעתיד הרחוק – מה יקרה עם היקרים לנו לאחר פטירתנו – השכילו רבים לפתור באמצעות עריכת צוואה. עם זאת – צוואה איננה תקפה אלא לאחר פטירת המצווה. לא ניתן לכלול בה הוראות העוסקות בטיפול במצווה עצמו, בענייניו האישיים או הרכושיים כל עוד הוא בחיים.

המצב לפני תיקון החוק

עד אפריל 2017, כאשר כושרו של אדם להחליט החלטות הנוגעות לבריאותו או לרכושו נפגם, הדרך המשפטית היחידה להתמודד עם המצב היתה באמצעות מינוי אפוטרופוס. מדובר בצעד דרסטי ודורסני, השולל לחלוטין את כשרותו המשפטית ואת עצמאותו של האדם, אשר איננו רשאי עוד לבצע פעולה משפטית או להחליט החלטות הנוגעות לחייו. גם אם האפוטרופוס הוא במקרים רבים קרוב משפחה מסור העושה תפקידו נאמנה ודואג לצרכיו וענייניו של החסוי במסירות – עדיין מי שמונה לו אפוטרופוס הופך, בעיני עצמו ובעיני סביבתו, לאדם פחות ערך, ולא ניתן להמנע מתחושות עלבון והשפלה הכרוכות בכך. בנוסף, לצורך מינוי אפוטרופוס נדרש הליך משפטי האורך זמן ומלווה בעלויות שכר טרחת עו"ד ואגרות. גם לאחר קבלת המינוי לאפוטרופוס צפויים קשיים בירוקרטיים בהתנהלות מול משרד האפוטרופוס הכללי, אשר מתפקידו לפקח על פעולות האפוטרופסים.

בשנת 2016 פורסם תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ויצר כלי חדש – ייפוי כח מתמשך – שיאפשר לכל אדם "הכשיר להבין בדבר" לתכנן את עתידו ולתת הוראות שיכנסו לתוקף במועד בו לא יוכל עוד להחליט או לפעול בעצמו, למשל במקרה של תאונה, מחלה קשה, פגיעה קוגניטיבית ועוד. התיקון לחוק נכנס לתוקף בסוף חודש אפריל 2017, עם פרסומן של התקנות המסדירות את עריכתו ואת הפקדתו של יפוי הכח המתמשך.

אז מה החידוש?

לאור תיקון 18 יכול כל אדם בגיר וצלול למנות מיופה כח אחד או יותר, שידאג לענייניו החל במועד שנקבע ביפוי הכח. הממנה רשאי להותיר למיופה הכח מרווח פעילות רחב או להשאיר מסמך הוראות מפורט למיופה הכח, אשר יחייב אותו בפעולתו. עוד רשאי הממנה לקבוע אדם, לו יהיה מיופה הכח חייב למסור מידע על פעולותיו. כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף נעשית בהליך פשוט ומהיר כאשר מתעורר הצורך בכך. עם כניסת ייפוי הכח המתמשך לתוקף – מיופה הכח יוכל לפעול במקום הממנה ובהתאם להנחיותיו. במרבית המקרים בהם ינתן ייפוי כח מתמשך לא יהיה צורך במינוי אפוטרופוס לממנה. מתן ייפוי הכח איננו גורע מכשרותו המשפטית ומכבודו של הממנה ומאפשר לקיים את רצונו כפי שהביע מראש בייפוי הכח המתמשך.

יצויין, כי התיקון לחוק מאפשר בנוסף לאדם בגיר להכין מסמך ובו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, במקרה בו ימונה לו אפוטרופוס.

תהליך עריכת ייפוי כח מתמשך במשרדנו:

עו"ד לילך עתני הוסמכה ע"י משרד המשפטים לעריכת ייפויי כח מתמשכים כבר באפריל 2017.

לצורך עריכת ייפוי הכח המתמשך נערוך עמכם פגישה להבנת הצרכים וגיבוש עקרונות ייפוי הכח המתמשך וההוראות הספציפיות המתאימות לרצונותיכם.

לאחר מכן יגובש במשרדנו מסמך המשקף רצונות ועקרונות אלה. המסמך יועבר אליכם, יתוקן בהתאם להערותיכם ויערך עד לקבלת נוסח שיהיה מקובל עליכם. המסמך הסופי יחתם בפנינו ובנוכחותנו.

לאחר החתימה יועבר ייפוי הכח המתמשך באופן מקוון ובאופן פיזי למשרדי האפוטרופוס הכללי בהתאם לתקנות.

רוצים לדעת עוד? תוכלו לפנות בכל שאלה למשרדנו טלפונית או באמצעות הטופס באתר.

מוזמנים לפנות אלינו במייל באמצעות טופס זה:

שתפו: